Starters.lt

Pranešame, kad interneto svetainės veiklą sustabdome. Įgavome daug vertingos patirties kurdami Jums šį bendradarbiavimo įrankį.

Tikimės, kad pastangos nenuėjo veltui ir padėjome užmegzti ryšius, sužinoti apie naujas iniciatyvas, pamatyti Startup renginių vaizdo įrašus.

Jei Jums aktuali Lietuvos rinka, siūlome susikurti specialisto profilį naująjame Telo.lt specialistų tinkle.